top of page
FOTOGRAVEN
CHIRURGEN
ANALYSTEN
APOTHEKERS
67462810-vector-women-silhouette-beauty-

Women of Suriname

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
TECHNICI
ONTWERPERS
ENTREPRENEURS
DIRECTEUREN
LEERKRACHTEN
CHAFFEURS
DOKTOREN
DOCENTEN
LANDBOUWERS
ARCHITECTEN

Sterke vrouwen, Sterke gemeenschappen

 

Sterke gemeenschappen verslaan armoede.

Vrouwen zijn pijlers van gemeenschappen. 

Ze hebben immense kracht.

Vaak werken ze buitenshuis en hebben ze ook de zorg voor hun kinderen, nichtjes en neefjes.
 

Vrouwen voeden de generatie van morgen op.

Daarnaast versterken vrouwen ook de economie,

ze zijn namelijk te vinden in iedere sector in de samenleving.

Van buschauffeur tot directeur.

 

Als je de vrouw versterkt versterk je de gehele samenleving.

Educatie, entrepeneurship, awarenessraising zijn allemaal tools

om vrouwen en zo de gemeenschap te versterken.

 

We doen het samen, U en ik !

 Dit platform wil samen met u werken aan de

duurzame versterking van de positie van de vrouw.

We are going to do it ! 

Women of Suriname richt zich op het versterken van Surinaamse vrouwen d.m.v. persoonlijke mentorschap, kennisoverdracht, inspiratie en mobilisatie.

28783594_1207818636018368_21864067547602

Bij ons bent u terecht voor

  • Presentaties, trainingen, workshops over vrouwen rechten.
     

  • Belichten persoonlijke succesverhalen van Surinaamse vrouwen.
     

  • Adviseren en begeleiden initiatieven ter versterking van vrouwen van Suriname.

Intieme Femicide - Verschenen in DWT, 24/11/2018

Suriname heeft al enkele jaren te kampen met een toename van het verschijnsel waarbij vrouwen door hun partner of ex- partner worden vermoord. Zo is de 39- jarige Braziliaanse Irena onlangs doodgeschoten door haar echtgenoot. De dader heeft na zijn snode daad zelfmoord gepleegd. De brute moord op de 37- jarige Monaliza Maynard ligt ook nog vers in het geheugen van de samenleving en heeft veel ophef teweeg gebracht.
 

In augustus van dit jaar werd een 46- jarige vrouw doodgeschoten door haar partner na een heftige ruzie. De man die militair was heeft daarna met zijn wapen de hand aan zichzelf geslagen. Uit onderzoek blijkt dat het gros van de moorden op vrouwen in Suriname in de intieme sfeer plaatsvindt. Dit verschijnsel kan getypeerd worden als femicide en wel intieme femicide. Wat is femicide ? Femicide of feminicide is de moord op een vrouw, omdat ze een vrouw is. Femicide is dus gender gerelateerd.


Deze vorm van moord heeft een groot effect op met name de directe omgeving van het slachtoffer, in het bijzonder de kinderen, die vaak genoeg beide ouders kwijtraken, omdat de vader de gevangenis in gaat voor moord of doodslag of omdat de vader zich ook van kant maakt. Thans beschouwt het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens, femicide als de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen. Suriname is niet alleen partij bij het Cedaw-verdrag, maar is ook partij bij het Inter- Amerikaans verdrag inzake Preventie, Bestraffing en Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (Verdrag van Belem do Para).

Intieme FEMICIDE

Verschenen in DWT

24/11/2018

Ingevolge artikel 7 van dit verdrag zijn lidstaten verplicht om in hun nationale wetgeving, strafrechterlijke, civielrechtelijke, administratiefrechtelijke en andere voorzieningen op te nemen, die noodzakelijk zijn voor de preventie, bestraffing en opheffing van geweld tegen vrouwen. Met name hierom en vanwege het grote leed dat femicide met zich meebrengt is het noodzakelijk om na te gaan wat er gedaan kan worden om dit strafbare feit in te dammen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de meeste vrouwen die slachtoffer zijn geworden van femicide, reeds het slachtoffer waren van huiselijk geweld.

Uit onderzoek in Suriname blijkt dat de meeste gevallen van moord op vrouwen ook gerelateerd zijn aan huiselijk geweld. Dit vraagstuk zou mogelijk kunnen worden opgelost door een verder streven naar de indamming van huiselijk geweld, het bewuster maken van mannen over dit probleem en het weerbaarder maken van vrouwen. Eén van de andere zaken waar naar gekeken kan worden is of de huidige wetgeving voldoende bescherming tegen femicide biedt. In Suriname valt femicide niet onder een specifiek strafbaar feit, maar wordt meestal getypeerd als moord conform artikel 349 van het Wetboek van Strafrecht of doodslag conform artikel 347 van het Wetboek van Strafrecht.

Een mogelijke optie is het concipiëren van een specifieke wet om dit fenomeen in te dammen, aangezien femicide steeds ergere vormen aanneemt. In 2008 hebben negen landen in Latijns-Amerika speciale wetgeving over femicide aangenomen. Thans zijn er globaal zestien landen met een speciale femicide wet. Wat kan het voordeel zijn van een speciale femicide wet? Een aparte femicide wet kan erin resulteren dat dit strafbare feit zichtbaarder wordt, zodat er betere bescherming kan komen voor vrouwen tegen dit fenomeen. Een ander aspect dat aandacht verdient is het feit dat veel femicide gevallen in ons land gepleegd worden door leden van de gewapende machten en diensten. Het is aan te bevelen dat ook hiertegen preventieve maatregelen worden genomen. Evident is dat er met betrekking tot het vraagstuk femicide een nationale dialoog op gang moet komen.

Het vrouwenplatform 'Women of Suriname' van Foundation Young Help Suriname wil gelet op dit ernstig maatschappelijk vraagstuk werken aan de verlichting van dit probleem. Zo wil Women of Suriname zich sterk maken voor onderzoek om dit probleem aan te pakken. Verder wil zij vrouwen bewuster maken door met name awareness-activiteiten en voorlichting. Daarnaast wil zij een bijdrage leveren aan het op gang komen van de dialoog met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meer specifiek femicide, een epidemie die enorm veel leed met zich meebrengt. Het is te hopen dat niet weer een vrouw vermoord wordt door iemand met wie ze lief en leed gedeeld heeft, maar hopen is niet genoeg. Concrete maatregelen kunnen ertoe leiden dat dit strafbare feit steeds minder zal voorkomen.

Mr. R. Madhuban, oprichter vrouwenplatform Women of SurinameLees meer: INGEZONDEN: Intieme femicide - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/de-ware-tijd-online/laatste-nieuws/2018/11/24/ingezonden-intieme-femicide/#ixzz5Yg9wS7al

bottom of page